lydrum i by
og bygning

Acoustic design workshop

Lyd er byens præmis. Byens lyde påvirker os ubevidst dagen igennem. De former vores adfærd og er med til at bestemme, hvilke steder vi har lyst til at være og ikke være.  

Lydværk Arkitektur tilbyder workshops om lyd og arkitektur målrettet unge, som interesserer sig for urban arkitektur og samspillet mellem lyd og adfærd i byen; med andre ord soundscape-analyse.  

Kan vi ved at lytte til byen komme med bud på, hvorfor nogle pladser er proppet med mennesker og andre ikke? Hvordan spiller lyd og støj ind på disse soundscape-miljøer? Hvilke lydmiljøer gør, at et byrum virker hyggeligt? 

På workshoppen analyserer vi urbane soundscapes, deres lydmiljøers brugskvalitet og tilhørende adfærdsmønstre. Disse data anvendes i en kreativ proces til udviklingen af nye byrum. De unge introduceres for soundscape-begreber og analysemetoder, både i teori og i praksis. Hver vinkel ind i lyd&arkitektur-feltet følges op af en praktisk opgave: ude i byens rum, på højskolen med klangeksperimenter af forskellige materialer eller lydcroquis.

Formålet med workshoppen er at øge deltagernes bevidsthed om den store rolle, lyd spiller i det urbane byrum, at kunne analysere effekten af lyd i forskellige byrum og anvende resultaterne konkret til acoustic design-løsninger i deres fremtidige arbejde med by og arkitektur.

Lydens betydning

Den bagvedliggende idé er at få sat gang i bevidstheden om alle de lyde, vi omgiver os med i hverdagen. Hvad gør de ved os (f.eks. larm, støj, stilhed, fine lyde, behagelige lyde, ubehagelige lyde, musik osv.), og hvordan kan vi arbejde med dem bevidst? Alle produkter udvikles i tæt samarbejde med kunden for at opnå det bedst mulige resultat.

Lydkvalitet er et ‘must’.

Bag Lydværk står Ingeborg Okkels, cand.mag. i musikvidenskab og ph.d. i musik- og lydopfattelse (Københavns Universitet). Hun har forsket, undervist og ledet projekter omkring musik og lyd gennem de sidste 15 år. CV for Ingeborg Okkels

Ingeborg Okkels

Andrea Ougaard er ansat i Lydværk. Hun er B.Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskunst og Kultur. Hun har arbejdet med at formgive arkitektur ud fra lyd og lydoplevelse og er med til at udvikle Lydværk Arkitektur. CV for Andrea Ougaard

Andrea Ougaard

Lydværk

Kontakt Lydværk

Lydværk

Ingeborg Okkels
lydforsker og lydkonsulent
Nørre Søgade 15A, 3. th København K
mobil: 22822818
email: ingeborg@lydvaerk.dk
linkedIn: ingeborgokkels