Lyd påvirker vores hverdag og sociale adfærd,
og vi kan arbejde kreativt med disse lyttevaner

lyt til verden

Soundscape høretest

Idéen bag Soundscape-høretesten er at forbedre den nuværende høretest ved at bruge genkendelige lydlandskaber i høretesten i stedet for rentoner.

Med lydlandskaber kommer høretestoplevelsen tættere på klientens brugssituation, og dialogen mellem klient og specialist optimeres og præciseres, fordi klienten kan beskrive egen lydoplevelse mere præcist (f.eks.: ”fuglefløjtene i skoven forsvinder lidt, men jeg kan godt høre de mennesker, som går tur og taler sammen”).

Lydlandskaberne er designet således, at lydkomponenterne dækker de traditionelle frekvensområder, som man normalt tester på.  

Navnet ’Soundscape’ henviser til de lydlandskaber, som vi bevæger os rundt i til daglig: lyden af skoven, byen, stranden, arbejdspladsen osv. Lydlandskaber, som er knyttet direkte til vores lydoplevelse og lydforståelse, og som hjernen er vant til at navigere i til dagligt. Dette er vigtigt for dels at skabe et mere nuanceret billede af høretabet, dels at skabe en tryg lytteoplevelse under høretesten, hvilket giver bedre fokus og dermed bedre resultater.  

Problemet med rentoner i den almindelige høretest er, at de rigtigt nok er nemme at måle på (ét frekvensområde af gangen) og dermed lette at overføre på høreapparatet, men hvad angår selve lydoplevelsen af disse sinustoner, så er de klangløse og dermed identitetsløse; de peger hverken på genkendelige lyde i hverdagen eller på musik. Det betyder, at hjernen skal bruge uforholdsmæssigt meget energi og ’regnekraft’ på at prøve at forstå disse abstrakte lyde. Resultatet er frustration i lyttesituationen – hjernen er hele tiden i ’search mode’ for at finde ud af, hvad det er den hører. Og det tager fokus fra selve lytteopgaven – lyttetesten – og skaber dårlige resultater og dermed dårlig data. 

Frustrationen har ikke noget med høreklinikassistentens eller hørespecialistens formåen at gøre, men alene med den måde høretesten er skruet sammen på. 

Lydværk

Kontakt Lydværk

3 + 7 =

Lydværk

Ingeborg Okkels
lydforsker, lydkonsulent & lyddesigner
Nørre Søgade 15A, 3. th København K
mobil: 22822818
email: ingeborg@lydvaerk.dk
linkedIn: ingeborgokkels