Lyd påvirker vores hverdag og sociale adfærd,
og vi kan arbejde kreativt med disse lyttevaner

lyt til verden

Kommuner

Lydværk udvikler efteruddannelseskurser og workshopmoduler til kommunalt ansatte og borgere i samarbejde med kommuner i Danmark. Længere kursusforløb skræddersyes til kommunalt ansatte. Her er målet at indarbejde lyd og lydbevidsthed som praktisk redskab i det daglige arbejde med borgerne f.eks. i forbindelse med ældreplejen. Lyderindringen hos demente, ældre mennesker er stærk og kan gennem aktivering skabe øget kontakt til pårørende.

En anden målgruppe er de unge borgere, som gennem tilbud om et lyd- og medieværksted kan åbne sine ører og dermed bevidsthed omkring deres eget lokalmiljø, og hvad det siger om deres eget liv.

Sociale medier spiller her en stor rolle, og de færdige lydprodukter kan frit deles mellem venner og bekendte.

Lydens betydning

Den bagvedliggende idé er at få sat gang i bevidstheden om alle de lyde, vi omgiver os med i hverdagen. Hvad gør de ved os (f.eks. larm, støj, stilhed, fine lyde, behagelige lyde, ubehagelige lyde, musik osv.), og hvordan kan vi arbejde med dem bevidst? Alle produkter udvikles i tæt samarbejde med kunden for at opnå det bedst mulige resultat.

Lydkvalitet er et ‘must’.

Bag Lydværk står Ingeborg Okkels, cand.mag. i musikvidenskab og ph.d. i musik- og lydopfattelse (Københavns Universitet). Hun har forsket, undervist og ledet projekter omkring musik og lyd gennem de sidste 15 år. CV for Ingeborg Okkels

Ingeborg Okkels

Andrea Ougaard er ansat i Lydværk. Hun er B.Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskunst og Kultur. Hun har arbejdet med at formgive arkitektur ud fra lyd og lydoplevelse og er med til at udvikle Lydværk Arkitektur. CV for Andrea Ougaard

Andrea Ougaard

Lydværk

Kontakt Lydværk

Lydværk

Ingeborg Okkels
lydforsker og lydkonsulent
Nørre Søgade 15A, 3. th København K
mobil: 22822818
email: ingeborg@lydvaerk.dk
linkedIn: ingeborgokkels