Lydværk undersøger børn og unges lyttevaner. Hvordan børn og unge opfatter grænserne mellem musik, lyd, støj og stilhed. For de er fremtidens lydbrugere.
Hvordan bruger de lyd i hverdagen? Hvad siger det om deres lyttervaner og lydforbrug?
Hvordan vil det ændre verden?

Baggrund:

I 2013 var jeg meget optaget af lyde på arbejdspladser rundt om i Danmark. At gå rundt og spørge folk om hvad lyd betydød for dem i deres arbejde. Og her blev jeg gang på gang imponeret af hvor stor en rolle lyd spiller: Anlægsgartneren i Helsingør slår på brostenene for at høre om sandlaget nedenunder er for tykt, Feta-fabriksarbejderen på Arla i Kruså lytter til produktionsbåndet for at spotte fejl i produktionen, mureren i Øens Murerfirma på Amager banker på murstenene for at lytte efter sprækker og hulrum i murværket, osv. osv.

Alle undersøger de det, de arbejder med, ved hjælp af deres lyttesans. Kvalitetslytning. Analytisk lytning. Man kunne sige, at f.eks. mureren i virkeligheden bruger brostenen som ‘stemmegaffel’, når han skal ‘afstemme’ sandlaget nedenunder.

Men det kunne være hvad som helst: lyden af motoren, når bilen starter. Hvor moden melonen i supermarkedet er, ved forsigtigt at banke på den. Kvaliteten af bordet man vil købe. Lyden af kaffekoppen, når kaffen hældes i.

Så hele denne sensibilitet eller ‘stemning’ af forholdet mellem menneske og ting gennem lydsansning er dybt interessant, især i vores stærkt visuelle kultur.

Urmagerens værksted